De gemeente waar u woont zal elk jaar de WOZ waarde berekenen, dit gebeurt modelmatig. U kunt altijd de WOZ waarde opzoeken of opvragen bij uw gemeente. Omdat verschillende belastingen en heffingen van de WOZ waarde afhangen, is het voor u belangrijk dat de WOZ waarde correct is. Als u denkt dat de WOZ waarde van uw huis niet klopt of u bent u de WOZ beschikking kwijt, dan kunt u het taxatierapport bij uw gemeente inzien. Desgewenst adviseert en helpt Huis-Expert bij het controleren van de WOZ waarde en/of kunnen wij voor u een taxatierapport opstellen.

Klik op het onderstaande blauwe icoontje van WOZme en dien zelf bezwaar in. De dienst is geheel gratis. Laat WOZme voor u werken en bespaar op uw gemeentelijke belastingen en heffingen.

Zoals al vermeld is dit voor u geheel gratis en wij van Huis-Expert wensen u succes!